PROIECTE HOTARARI → PROIECTE HOTARARI 2021

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă

REFERAT DE APROBARE la Proiectul de hotărîre privind asocierea comunei BOGDAND cu alteunități administrativ-teritoriale în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA, modificarea Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea comunei BOGDAND cu alte unități administrativ-teritoriale în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA, modificarea Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate publică; ANEXA 1

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei sociale a Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat

PROIECT DE HOTARARE privind scăderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a amenzilor persoanelor fizice decedate

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2021

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Bogdand, județul Satu Mare, pentru anul 2021; ANEXA1

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii VMG

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap gravpentru semestrul II al anului 2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV pentru anul 2020;ANEXE

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020ANEXA1; ANEXA2