PROIECTE HOTARARI → PROIECTE HOTARARI 2020

 

 

                               

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2021-2022

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotărârii nr. 7/2020 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2020 BUGET DECEMBRIE 2020 / ANEXA 1 /ANEXA 1B

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos

PROIECT DE HOTARARE - colaborare între SGA Satu Mare şi Primăria comunei Bogdand pentru realizarea investiției „Lucrare preventivă de apărare împotriva inundaţiilor Valea Maja între hm 140-hm 153 aval confluența Ser cu Valea Maja, jud.Satu Mare

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2020 / ANEXA 1 / ANEXA 1A /ANEXA 1B

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8% ANEXA 1

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul local al comunei Bogdand

PROIECT DE HOTARARE  privind modificarea și completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bogdand

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă tip V1 al comunei Bogdand / ANEXA 1- R.O.F. A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIP V1 AL COMUNEI BOGDAND

PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bogdand

PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasuratade asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019