INVESTITII
  • Înfiinţare centrul de bătâni din satul Babţa
  • Modernizare cămin cultural din satul Bogdand
  • Modernizare drum comunal DC 154 Bogdand-Babţa
  • Realizarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii Babţa şi a reţelei de canalizare pentru apă uzată
  • Construire infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor în localităţile Corund şi Ser
  • Înfiinţarea unui centru de informare, promovare şi marketing turistic în localitatea Bogdand
  • Achiziţie utilaj (buldoexcavator) pentru întreţinere şi gospodărire comunală