INVESTITII
 • Construire infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor în localităţile Corund şi Ser
 • Înfiinţarea unui centru de informare, promovare şi marketing turistic în localitatea Bogdand
 • Achiziţie utilaj (buldoexcavator) pentru întreţinere şi gospodărire comunală
 • Modernizare iluminat stradal pe tehnologie LED
 • Înfiinţare centrul de bătâni din satul Babţa
 • Modernizare cămin cultural din satul Bogdand
 • Modernizare drum comunal DC 154 Bogdand-Babţa
 • Realizarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii Babţa şi a reţelei de canalizare pentru apă uzată
 • Modernizare drum Bogdand-Ser
 • Modernizare strazi comunale
 • Achiziţie tractor cu utilaje pentru gospodărire comunală (cisterna pentru vidanjare, lama deszapezire, sararita, cositoare aliniament stradal, remorca)
 • Achizitie remorca monoax, tocator vegetatie, perie curatare strazi