HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE → HOTARARI 2020

 

                 

HOTĂRÂREA NR. 1/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2020 pentru beneficiarii VMG

HOTARAREA NR. 2/2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019

HOTARAREA NR. 3/2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 41 din 29.10.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei BOGDAND, județul Satu Mare; ANEXA 1; ANEXA 2; ANEXA 3; ANEXA REGULAMENT

HOTARAREA NR. 4/2020 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Bogdand, județul Satu Mare, pentru anul 2020; ANEXA 1; ANEXA 2; ANEXA 3; ANEXA 4; ANEXA 5; ANEXA 6; ANEXA 7

HOTARAREA NR. 5/2020 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2020-2021

HOTARAREA NR. 6/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului-legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

HOTARAREA NR. 7/2020 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare

HOTARAREA NR. 8/2020 privind aprobarea Bugetului de venituriri și cheltuieli pe anul 2020 pentru comuna Bogdand; ANEXA 1; ANEXA 2; ANEXA 3

HOTĂRÂREA NR 9/2020 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, prezentat de către Ocolul Silvic Tășnad pentru administrarea fondului forestier al comunei Bogdand; BVC

HOTARAREA NR. 10/2020 privind aprobarea Bugetului de venituriri și cheltuieli pe anul 2020 pentru SC Servicii Publice Bogdand

HOTĂRÂREA NR. 11/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARAREA NR. 12/2020 privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos care urmează să fie valorificat din pădurea proprietatea publică a comunei Bogdand

HOTARAREA NR. 13/2020 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între SGA Satu Mare şi Primăria comunei Bogdand pentru realizarea investiției „Lucrare preventivă de apărare împotriva inundaţiilor Valea Maja între hm 140-hm 153 aval confluența Ser cu Valea Maja, jud.Satu Mare” pe teritoriul comunei Bogdand, judeţul Satu Mare

HOTARAREA NR. 14/2020 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în semestrul II al anului şcolar 2019 -2020

HOTARAREA NR. 15/2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%

HOTARAREA NR. 16/2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 17/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HOTĂRÂREA Nr. 18/2020 privind modificarea și completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bogdand

HOTARAREA NR. 19/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă tip V1 al comunei Bogdand

HOTARAREA NR. 20/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bogdand

HOTARAREA NR. 21/2020 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020

HOTĂRÂREA Nr. 22/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARAREA NR. 23/2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2020

HOTARAREA NR. 24/2020 privind aprobarea aprobarea Protocolului de colaborare-cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul delegat de salubrizare al Comunei Bogdand și a încheierii acestuia cu o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

HOTARAREA NR. 25/2020 privind modificarea Contractului de delegare de concesiune de servicii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare a Comunei Bogdand (ANEXA 1 HCL 39/2019)

HOTARAREA NR. 26/2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2020

HOTARAREA NR. 28/2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrele I, II, III și IV pentru anul 2019

HOTARAREA NR. 29/2020 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019

HOTARAREA NR. 30/2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren extravilan situat în comuna Bogdand, domeniu public al comunei, înscris în CF 101426, nr. cadastral 101426, în suprafață de 11000 mp

HOTARAREA NR. 31/2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren extravilan situat în comuna Bogdand, domeniu public al comunei, înscris în CF 101427, nr. cadastral 101427, în suprafață de 16600 mp

HOTĂRÂREA Nr. 32/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr. 33/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Bogdand

HOTĂRÂREA Nr. 34/2020 privind alegerea viceprimarului comunei Bogdand

HOTĂRÂREA Nr. 35/2020 privind modificarea Anexei nr. II din HOTARAREA NR. 37/19.09.2019 privind aprobarea Organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bogdand, județul Satu Mare, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA NR. 36/2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr. 37/2020 privind modificarea Anexei nr. II din HOTARAREA NR. 37/19.09.2019 privind aprobarea Organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bogdand, județul Satu Mare, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Bogdand 

HOTARAREA NR. 38/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Bogdand în Consiliul de administrație al Școlii ”Petri Mor” Bogdand

HOTARAREA NR. 39/2020 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2020 -2021

HOTARAREA NR. 40/2020 privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și Acordului de cooperare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA

HOTARAREA NR. 41/2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2020

HOTARAREA NR. 42/2020 privind modificarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare