HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE → HOTARARI 2019

HOTARAREA 1/2019 - privind constatarea încetării, de drept, a mandatului de consilier local

HOTARAREA 2/2019 - validarea mandatului de consilier local al domnului Buga Viorel

HOTARAREA 3/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 4/2019privind modificarea componenţei Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local

HOTARAREA 5/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, începând cu data de 01.01.2019 

HOTARAREA 6/2019privind scaderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a amenzilor persoanelor fizice decedate

HOTARAREA 7/2019privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2019-2020

HOTARAREA 8/2019privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 9/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bogdand

                    Anexa 1 ; Anexa 2 ; Anexa 3 ; R.O.F. SVSU

HOTĂRÂREA Nr.10/2019 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Bogdand, județul Satu Mare, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.11/2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2019 pentru beneficiarii VMG

HOTĂRÂREA Nr.12/2019 privind cuantumul și criteriile de acordare a ajutorului de urgență

HOTARAREA Nr.13/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/22.12.2017 referitoare la încheierea unui „Acord de Parteneriat” între Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bogdand şi Protopopiatul Ortodox Român

HOTARAREA 14/2019 - privind încheierea unui Contract de comodat cu Protopopiatul Ortodox Român pentru clădirea Centrului de bătrâni din localitatea Babța, proprietatea publică a comunei Bogdand

HOTARAREA 15/2019 - privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică care vizează Serviciul public de salubrizare din Comuna Bogdand

HOTARAREA 16/2019 -privind aprobarea amenajamentului pastoral

HOTARAREA 17/2019 - privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos care urmează să fie valorificat din pădurea proprietatea publică a comunei Bogdand

HOTARAREA 18/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARAREA 19/2019 - privind inițierea închirierii pășunilor, proprietate privată a comunei Bogdand, județul Satu Mare

HOTARAREA 20/2019 - privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos care urmează să fie valorificat din pădurea proprietatea publică a comunei Bogdand

HOTARAREA 21/2019 -privind modicarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 19/28.03.2019 privind inițierea închirierii pășunilor, proprietate privată a comunei Bogdand, județul Satu Mare

HOTARAREA 22/2019 - privind instituirea taxei speciale pentru serviciul de vidanjare fose septice prestat de Primăria Comunei Bogdand 

HOTARAREA 23/2019 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al comunei Bogdand

HOTARAREA 24/2019 - privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S. APASERV SATU MARE S.A.

HOTARAREA 25/2019 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE BOGDAND S.R.L.

HOTARAREA 26/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 27/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 28/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 29/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 30/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 31/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 32/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 33/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 34/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 35/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 36/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 37/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 38/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 39/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 40/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 41/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 42/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 43/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 44/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 45/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 46/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 47/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 48/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 49/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 50/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 51/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand