HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE → HOTARARI 2019

HOTARAREA 1/2019 - privind constatarea încetării, de drept, a mandatului de consilier local

HOTARAREA 2/2019 - validarea mandatului de consilier local al domnului Buga Viorel

HOTARAREA 3/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 4/2019privind modificarea componenţei Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local

HOTARAREA 5/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, începând cu data de 01.01.2019 

HOTARAREA 6/2019privind scaderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a amenzilor persoanelor fizice decedate

HOTARAREA 7/2019privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2019-2020

HOTARAREA 8/2019privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 9/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bogdand

                    Anexa 1 ; Anexa 2 ; Anexa 3 ; R.O.F. SVSU

HOTARAREA 10/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 11/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 12/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 13/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 14/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 15/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 16/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 17/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 18/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 19/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 20/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 21/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 22/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 23/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 24/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 25/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 26/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 27/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 28/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 29/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 30/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 31/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 32/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 33/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 34/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 35/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 36/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 37/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 38/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 39/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 40/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 41/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 42/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 43/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 44/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 45/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 46/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 47/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 48/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 49/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 50/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 51/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand