ANUNTURI → FINANTARE domeniile: CULTE; SPORT
                 

Comuna Bogdand anunță sesiunea pentru acordarea de contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2022 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităților nonprofit de interes general în baza Legii nr. 350/2005. Finanțările nerambursabile se acorda conform H.C.L. nr. 12 din 10.02.2022 privind aprobarea Planului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al comunei Bogdand pentru activitățile nonprofit, în sumă de 110.000 lei din care pentru:

-culte, suma alocată fiind 100.000 lei;

-sport, suma alocată fiind 10.000 lei.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru activități nonprofit de interes local.

Conform art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005, din motive de urgență, Comuna Bogdand are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numarului de zile, în caz contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare.

Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 26.05.2022, ora 12.00.

Selecția și evaluarea propunerilor de proiecte se vor efectua în perioada 27.05.2022 – 30.05.2022.