CHESTIONAR aspecte legate de Coruptie

Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935

 

Chestionar privind percepția cetățenilor din județul Satu Mare privind aspecte legate de corupție